Tête-à-tête met de MR
Leestijd: 2 min.

Tête-à-tête met de MR

Successen

De Medezeggenschapsraad (MR) van de HAN houdt dagelijks de vinger aan de pols over alles wat met studenten te maken heeft. Iedere maand vertellen studentleden van de MR waar ze mee bezig zijn, zodat jij als student weet wat er speelt. 

Deze maand blikken we terug op de plannen van de MR die nu worden doorgevoerd.

Collegegeldvrij besturen en profileringsfonds

Vorige maand hadden we het er al over: studenten zouden in de toekomst collegegeldvrij een jaar lang kunnen besturen. Wat betekent dat je dat jaar bij bijvoorbeeld de LSVb of AKKU zou kunnen werken zonder collegegeld te betalen, want je hebt geen tijd om vakken te volgen.

‘Die regeling is nu goedgekeurd’, zegt Janique Scharenborg (19), studentlid van het dagelijks bestuur van de MR. ‘Vanaf volgend studiejaar kun je van deze regeling gebruik maken, mits je natuurlijk een voltijd bestuursfunctie bij een studentenorganisatie gaat vervullen.’ Als derdejaars student Culturele en Maatschappelijke Vorming is Janique (op de foto: bovenste rij, tweede van rechts), samen met de rest van de MR, een jaar bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen.

‘Ook is er een wijziging doorgevoerd met betrekking tot het Profileringsfonds’, vervolgt ze. ‘Dit fonds zorgt ervoor dat studenten een vergoeding krijgen voor het werk dat ze in dat bestuursjaar doen.’ Voorheen moesten studenten eerst studievertraging oplopen voordat ze aanspraak konden maken op het fonds, maar dat is aangepast. Janique: ‘Je kunt als studentbestuurder, mits je voldoet aan de voorwaarden, meteen aanspraak maken op het fonds.’

inzage bij Tentamens

Op het gebied van het maken van tentamens hebben de MR-studenten ook een succes behaald. Docenten moeten in de toekomst verplicht aanwezig zijn bij het inzagemoment. ‘Dit betekent dus dat je bij een inzagemoment inhoudelijk om feedback kunt vragen, zodat dit benut kan worden als leermoment’, legt Janique uit. Van je vijf een vijfenhalf maken, zit er dus helaas niet in.

Verkiezingen

Van 16 tot 23 mei kun je weer stemmen op studenten die zich verkiesbaar hebben gesteld voor de medezeggenschapsraad en faculteitsraden. Janique: ‘Door te stemmen op iemand waarvan de visie aansluit bij jouw mening, kun je invloed uitoefenen op hoe het onderwijs eruit gaat zien. Jij bepaalt wie er over jouw onderwijs gaat. Het studentenperspectief wordt in alle besluiten meegenomen die op HAN-niveau en faculteitsniveau gemaakt worden. Het is belangrijk dat er een goede studentgeleding in de MR zit die alle studenten vertegenwoordigt.’ Zelf zal ze nog één jaar plaatsnemen in de MR.