Tête-à-tête met de MR
Leestijd: 2 min.

Tête-à-tête met de MR

Collegegeld

Iedere maand vertellen de studenten van de medezeggenschapsraad (MR) waar ze mee bezig zijn, zodat jij als student weet wat er speelt. De MR houdt dagelijks de vinger aan de pols over alles wat met studenten te maken heeft. Deze maand: Collegegeld.

Succes

De MR heeft een succes behaald. Het wordt voor studenten mogelijk om een jaar lang ‘collegegeldvrij’ te besturen. Dit betekent dat je ingeschreven staat voor een opleiding, maar dat je dat betreffende jaar geen collegegeld betaalt. Voorwaarde: je doet een bestuursjaar bij een studentenorganisatie zoals bijvoorbeeld AKKU of de LSVb. ‘Je loopt geen studiefinanciering mis en je behoudt ook je studentenreisproduct’, zegt Maarten ten Hag (links op de foto), studentlid van het dagelijks bestuur van de medezeggenschapsraad. Het is dat jaar niet mogelijk om vakken te volgen.

Profileringfonds

Dit voorstel komt voort uit de discussie over de vernieuwing van het Profileringfonds van de HAN. Maarten: ‘Studenten kunnen via dit fonds aanspraak maken op een bestuursbeurs waardoor zij een financiële vergoeding krijgen voor het werk dat zij dat jaar doen.’ Het Profileringfonds is er niet alleen voor studenten die graag een bestuursjaar willen doen, ook studenten die bijvoorbeeld door ziekte, topsport of bijzondere familieomstandigheden studievertraging oplopen, kunnen aanspraak maken op een vergoeding.

Haken en ogen

Het plan om collegegeldvrij te besturen is een voorgenomen besluit van het College van Bestuur. Dat houdt in dat het nog niet helemaal zeker is of het doorgaat. Ook is er een aantal eisen waar je als student aan moet voldoen. Zo mag je maximaal één jaar een bestuursfunctie bekleden en moet de studentenorganisatie een minimum van vierhonderd studentleden hebben. Daarnaast moet de bestuursfunctie tenminste veertig uur per week beslaan. ‘Een fulltime jaar bestuurswerk doen, draagt enorm bij aan je persoonlijke ontwikkeling. Deze mogelijkheid aan studenten bieden, past ook bij de HAN, die staat voor een optimaal studeerklimaat’, zegt Maarten.

Het is de bedoeling dat dit besluit volgend schooljaar ingaat.