Beren in het bos niet aaien
Leestijd: 3 min.

Beren in het bos niet aaien

Debat over discriminatie

Discriminatie… Ik? luidde het thema van het grote studentendebat op 9 mei in Nijmegen. Rajae Azaroual, werkzaam bij het College voor de Rechten van de Mens warmde de zaal op met een verhelderende lezing over discriminatie.

Discriminatie op de HAN

Twee keer per jaar houdt de Faculteit GGM een debatmiddag. Straks worden studenten geschoold in het debatteren. Debatleiders Nathan en Rudy komen nu alvast met een aantal vragen aan de zaal. Wordt er op de HAN gediscrimineerd? Weinig studenten denken dat. Een meisje zegt het eigenlijk niet zo te weten. Een student weet het uit eigen ervaring: hij vertelt dat hij ADHD en PDD-NOS heeft. Bij de studiekeuzecheck werd daar steeds op doorgehamerd. Hij vindt het een duidelijk gevalletje van. De jongen volgt nu trouwens succesvol de opleiding.

Mensenrechten

Het College van de Rechten voor de Mens kan weliswaar geen bindende uitspraken doen, maar na onderzoek of na een klacht volgen driekwart van de aangeklaagden hun uitspraak op, vertelt Rajae Azaroual. Instellen van een dergelijk college is een internationale afspraak, in Nederland volgde het in 2012 de Commissie Gelijke Behandeling op.

Mensenrechten in het onderwijs is een belangrijk werkterrein. In de zaal blijkt iemand precies te weten waar ze het over heeft. Een student die wilde stagelopen bij een Islamitische organisatie werd gesommeerd om tijdens zijn stage zijn Dito!-bandje af te doen. (Dito! is de homo-jongerenorganisatie). En dat terwijl hij eenmaal op stage – met bandje!- juist positieve opmerkingen van de Islamitische jongeren kreeg.

Het college deed vorig jaar onderzoek naar de ongelijke beloning van mannen en vrouwen in het hbo en concludeerde dat vrouwen in gelijke situaties vaak tóch minder verdienen dan mannen.

Discriminatie

Discriminatie is lastig aan te pakken. Het is niet altijd intentioneel en wordt vaak veroorzaakt door onbewuste stereotypering. Zoals het plaatje van de kubus. Kleuren A en B schijnen hetzelfde te zijn. De zaal kent ook wel een paar van die stereotyperingen: ‘Alle dikke mensen zijn gezellig’ en ‘Mannen zijn sterker dan vrouwen’. Het is ook niet altijd negatief. Ze kunnen zelfs nuttig zijn. Een beer in het bos ga je niet aaien.

Discriminatie kan op twaalf gronden. Uiterlijk of stand zijn geen gronden om je beklag te gaan doen. Ook lengte, wat iemand roept, staat niet in het lijstje van twaalf gronden. Ras wel en geloof wel, net als bijvoorbeeld leeftijd, burgerlijke staat, handicap en politieke voorkeur.

Wat delen we

Om te illustreren dat we allemaal meer delen dan we denken, laat Rajae nog eens het indrukkwekkende en ontroerende Deense filmpje zien.

Een mooie start voor een debat.

discriminatie

Oja en die blokjes waarvan je denkt dat ze ongelijk van kleur zijn? Zoom maar eens in op bovenstaand plaatje, dan weet je niet wat je ziet.