Waar blijft het geld van de basisbeurs?
Leestijd: 1 min.

Waar blijft het geld van de basisbeurs?

Sinds vorig jaar is de basisbeurs wegbezuinigd. Het geld dat op die manier ‘over’ zou zijn, was bestemd voor de kwaliteit van het hoger onderwijs. Nu puntje bij paaltje komt,  zou dat best eens anders uit kunnen pakken, vrezen studentenvakbonden.

Basisbeurs

De Commissie Evaluatie Prestatiebekostiging schreef een adviesrapport over de prestatiebekostiging van het hoger onderwijs. In dat ‘VAN AFVINKEN NAAR AANVONKEN’ wordt voorgesteld dat het basisbeursgeld niet alleen naar onderwijs gaat, maar ook naar onderzoek en valorisatie. Studentenorganisaties LSVb en ISO vinden dat onacceptabel, beloofd was dat het geld alleen naar kwaliteit van hoger onderwijs zou gaan.  LSVb-voorzitter Jarmo Berkhout: ‘Dit is verbijsterend. De basisbeurs is wegbezuinigd om te investeren in onderwijs, maar met de voorstellen van deze commissie gaan studenten daar helemaal niks van terug zien.’

Afvinken of Afspraken?

Bovendien gaat dit lijnrecht tegen de afspraken in. ISO-Voorzitter Jan Sinnige: ‘Ons is een belofte gedaan toen de basisbeurs is afgeschaft: studenten gaan dat geld terugzien en mogen daar zelf over besluiten. Deze commissie heeft wel plaatjes van studenten in het rapport gezet, maar daar houdt de studentbetrokkenheid wel op.’

Politiek

Er  volgt nu een spannende tijd. In de komende maanden wordt er een nieuw kabinet geformeerd. Studentenorganisaties graag samen met de VSNU (koepel van de universiteiten) en de Vereniging Hogescholen in gesprek met de politiek. Uitgangspunt: het geld uit de basisbeurs gaat naar de kwaliteit van het onderwijs.